Magyar Gyermekorvosok Társaságának 2013. évi Nagygyűlése

"Az anyai munkavállalás és a gyermekfejlődés összefüggései" címmel Dr. Nagy Ágnes is részt vesz ezen a Magyar Gyermekorvosok Társaságának országos konferenciáján.

 

AZ ANYAI MUNKAVÁLLALÁS ÉS A GYERMEKFEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

Nagy Ágnes, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Célkitűzés:

A gyermekorvosokat nap mint nap komoly dilemma elé állítják a kisgyermekes szülők: mi fog történni, ha az édesanya munkába áll? Előadásomban erre a kérdésre keresem a választ: milyen hatása van a gyermekre és az édesanyára az anyai munkavállalás?

Anyag és módszer:

Szakirodalmi áttekintés

Eredmények:

Összefoglalom a nemzetközi és a hazai szakirodalom eredményeit, bemutatom a leggyakoribb hiteket és tévhiteket.

Megbeszélés:

A nemzetközi irodalom hazaival való összevetése során egyértelművé válik, hogy mivel sem a társadalmi-gazdasági helyzet, sem a kisgyermekellátóhelyek, sem a pénzbeli családtámogatások nem összehasonlíthatóak, így a kutatások eredményei nem, vagy csak komoly kompromisszumokkal adaptálhatóak a magyar környezetbe.

A szakirodalom szűkössége mellett szinte elenyésző azon kutatások száma, melyek az anya munkavállalásán, illetve annak hiányán keresztül a családok, a családtagok jól-létét, kapcsolatuk minőségét, illetve a gyermek fejlődését vizsgálná. Ám a termékenységi mutatók rendre azt mutatják, hogy azokban az országokban jobbak a népesedési arányok, ahol a női részmunkaidős foglalkoztatás elterjedtebb, így a téma megkerülhetetlen.

Letölthető irodalomjegyzék